Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent-kasjer

Ułatwienia:

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko referent-kasjer

Czytaj więcej

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Ułatwienia:

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dn. 12.12.2019r. - na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Usługi opiekuńcze

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45

Przedmiot i zakres zamówienia:
Podmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 2 godzin dziennie na terenie Rudnika

Czytaj więcej

Skrócony czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Ułatwienia:

Uprzejmie Informujemy że w dniu 24.12.2019r (Wtorek) oraz 31.12.2019r (Wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Rozeznanie rynku - Usługi dożywiania osób dorosłych

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonanie usługi dożywiania osób dorosłych

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Schronisko dla bezdomnych

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych lub innych osób wymagających schronienia z terenu Gminy Sułkowice

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Usługi opiekuńcze

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez pedagoga, psychologa lub terapeutę zajęciowego

Czytaj więcej

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Ułatwienia:

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent - kasjer

Czytaj więcej

 

Dzień Seniora 2019

Ułatwienia:

13.11.2019 w Centrum Kultury w Harbutowicach odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Seniora" w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach „Koło seniora".


Spotkanie prowadziła i bawiła wszystkich zaproszonych gości Pani Dorota Ruśkowska – aktorka, Dyrektor Teatru w Stodole w Myślenicach.

 

Czytaj więcej...

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Ułatwienia:

Projekt ”Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”

Ułatwienia:

 

Sierotą jest dziecko, gdy umarli jego rodzice

Sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze

 rodzic i opiekun jego ducha

(Janusz Korczak z artykułu „O ratunek dzieci”)

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu ”Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”, prowadzi cykl szkoleń  edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie.

Szkolenia prowadzone są  w Palcówkach Oświatowych na terenie Gminy.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy.

Czytaj więcej...

Oferta Ecotextil

Ułatwienia:

Informacja o szkoleniach

Ułatwienia:

Informacja Edukacyjna

Ułatwienia:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE

Chłopiec w kapturze stoi tyłem.

 

 

Skutki przemocy wobec dzieci

konieczny środek do osiągnięcia posłuszeństwa z jednej strony a zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa.Wiele napisano już o skutkach stosowania przemocy wobec dzieci, wiele się o tym mówi. Ludzie się ze sobą spierają, czy klaps to przemoc, czy tylko 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja

Ułatwienia:

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 października 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało od miesiąca w którym zostały spełnione warunki do jego przyznania, lecz nie wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek o to świadczenie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych):

ZUS

ZUS Informacja o 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

ZUS Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych ESUN

ZUS zaświadczenie lekarza

KRUS

KRUS – Informacja 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

WNIOSEK_SUE_2019_d

KRUS N 14 KRUS

 

Ogłoszenie

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach planuje przystąpić do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

W tym celu poszukuje osób chętnych do  pracy na stanowisku:

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Osoby, które mogą świadczyć usługi asystenta muszą spełnić  wymagania:

- posiadać  dyplom  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej    lub

- wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie przynajmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

Zainteresowane osoby  prosimy o  kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 45

32-440 Sułkowice

tel. 12 272-50-20

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł