STRONA GŁÓWNA

Witamy!

Ułatwienia:

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach jest jednostką organizacyjną
Gminy Sułkowice.

Jego celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie różnych trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Głównym zadaniem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowiekowi

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500+

 

Odnośniki


WUP w Krakowie

Równa Szansa