Oferta Ecotextil

Ułatwienia:

Informacja o szkoleniach

Ułatwienia:

Informacja Edukacyjna

Ułatwienia:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE

Chłopiec w kapturze stoi tyłem.

 

 

Skutki przemocy wobec dzieci

konieczny środek do osiągnięcia posłuszeństwa z jednej strony a zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa.Wiele napisano już o skutkach stosowania przemocy wobec dzieci, wiele się o tym mówi. Ludzie się ze sobą spierają, czy klaps to przemoc, czy tylko 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja

Ułatwienia:

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 października 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało od miesiąca w którym zostały spełnione warunki do jego przyznania, lecz nie wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek o to świadczenie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych):

ZUS

ZUS Informacja o 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

ZUS Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych ESUN

ZUS zaświadczenie lekarza

KRUS

KRUS – Informacja 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

WNIOSEK_SUE_2019_d

KRUS N 14 KRUS

 

Ogłoszenie

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach planuje przystąpić do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

W tym celu poszukuje osób chętnych do  pracy na stanowisku:

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Osoby, które mogą świadczyć usługi asystenta muszą spełnić  wymagania:

- posiadać  dyplom  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej    lub

- wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie przynajmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

Zainteresowane osoby  prosimy o  kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 45

32-440 Sułkowice

tel. 12 272-50-20

Ogłoszenie

Ułatwienia:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

NA REALIZACJE USŁUGI SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Szczegóły

Bezpłatne obiady dla uczniów

Ułatwienia:

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

Informacja

Ułatwienia:

https://www.opsmyslenice.pl/container/obrazy/500plus2019.jpg

Informacja

Ułatwienia:

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE „500+” ORAZ „300+” OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO OD 1 SIERPNIA 2019 R.

Informacja

Ułatwienia:

 Szanowni Mieszkańcy !

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

Czytaj więcej...

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł