Nowy projekt realizowany przez Ośrodek w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ułatwienia:

Czytaj więcej...

Informacja - zmiana godzin pracy

Ułatwienia:

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 września pracuje w następujących godzinach:

pn: 700 - 1600

wt- pt: 700 - 1530

Bezpłatne obiady dla uczniów

Ułatwienia:

UWAGA!

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2020/2021.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2020 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.

(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +). Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2020 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druk wniosku: Wniosek o stypendium

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

Badanie opinii Mieszkańców Gminy Sułkowice

Ułatwienia:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułkowice!

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na lata 2021 –2028” Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Przygotowywana Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, dlatego przy jej opracowywaniu niezbędna jest współpraca całej społeczności gminy, aby stworzyć dokument zawierający plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia Mieszkańców.

Ankietę można wypełniać do 28 sierpnia 2020 r.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8_JubdpY_ubTm5TVHj-mKR-ji-zpIQ23i9H97cGxY6Cug/viewform

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Ułatwienia:

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko

Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Czytaj więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze

Ułatwienia:

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
określone w ogłoszeniu z dn. 10.07.2020 r.
na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

 

Załącznik

Rozeznanie rynku na stanowisko księgowy w projekcie: „Druga szansa”

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU

na stanowisko księgowy w projekcie:

„Druga szansa”

Czytaj dalej

Załącznik

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Ułatwienia:

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ogłasza nabór na stanowisko – Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Czytaj więcej

Informacja o składaniu wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Ułatwienia:

 

Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego 500+ składamy dopiero w 2021 roku.

Od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do:

 · świadczenia" Dobry Start",

 · zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku,

 · świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informacja - zmiana godzin pracy

Ułatwienia:

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia pracuje w następujących godzinach:

pn - pt: 700 - 1500

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej przez pedagoga-terapeutę

Czytaj więcej

Bezpłatna opieka wyręczająca

Ułatwienia:

Czytaj więcej...

Wznowienie zajęć w ramach projektu "Koło Seniora"

Ułatwienia:

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wznawia zajęcia w ramach projektu „Koło seniora”.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań na czerwiec i lipiec.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że zajęcia w ramach "Koła Seniora" odbywać się będą z zachowaniem zaleceń określonych w rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Harmonogram

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj więcej

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł