Mamo, tato - masz świadomość i wiedzę

Ułatwienia:

OPS w Sułkowicach i Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy zaprasza do uczestnictwa w programie "Mamo, tato masz świadomość i wiedzę"od września do grudnia 2018 r. - można dołączyć w dowolnym momencie.

Projekt adresowany jest do rodzin z gminy Sulkowice. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodziny – ukazanie zagrożeń, pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi, przedstawienie sposobów reagowania na trudne sytuacje w rodzinie – rosnące napięcia, konflikty, a także pomoc w poprawie komunikacji, nabyciu umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu  itd.

Rodziny będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz wsparcia grupowego.Prowadzone będą zajęcia z psychologiem, pedagogiem/socjoterapeutą, kuratorem oraz pracownikiem socjalnym. 

Rekrutacja do projektu jest ciągła.

Osoby chętne do udziału proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w pok. nr 3 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod tel. 12/272 50 20 wew. 22.

 

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł