Informacja

Ułatwienia:

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 października 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało od miesiąca w którym zostały spełnione warunki do jego przyznania, lecz nie wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek o to świadczenie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych):

ZUS

ZUS Informacja o 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

ZUS Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych ESUN

ZUS zaświadczenie lekarza

KRUS

KRUS – Informacja 500+ dla niepełnosprawnych

Wniosek:

WNIOSEK_SUE_2019_d

KRUS N 14 KRUS