Ważny komunikat Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Ułatwienia:

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych!

Ważność orzeczeń wydłużona!

Komunikat w sprawie zmiany funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Myślenicach

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).