"Stare" świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.