Rejon działania Pracownik

miasto Sułkowice: ul. Kwiatowa,
ul. Partyzantów, ul. Kpt. Stanaszka, ul. Starowiejska

starszy specjalista pracy socjalnej - Magdalena Mielecka

miasto Sułkowice: ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada,
os. Zielona, ul. Ptasznica, ul. Szkolna, ul. Ślusarska,
ul. Tysiąclecia, ul. 24 Lipca, ul. Leśna, ul. Krzywa,
ul. Na Oblasek, ul. Zarzecze, ul. Ks. Sadzika

starszy specjalista pracy socjalnej - Grażyna Biela 

miasto Sułkowice: ul. Rynek, ul. Sportowa, ul. Wąska,
ul. Zagroda, ul. Zagumnie, ul. Sucha Góra,
ul. Smereczyńskiego, ul. Polna, ul. Wyzwolenia,
ul. Kowalska, ul. Na Węgry, ul. Wolności, ul. Na Granicy

starszy specjalista pracy socjalnej - Piotr Budzoń 

wieś Rudnik

specjalista pracy socjalnej - Jolanta Myrt

wieś Harbutowice 

specjalista pracy socjalnej - Agata Zemlik 

wieś Krzywaczka

wieś Biertowice

pracownik socjalny - Beata Palacz