Niebieska Karta to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenia.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

  • Policji
  • jednostek organizacji pomocy społecznej (np. pracownik socjalny)
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • oświaty (np. nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny, dyrektor szkoły)
  • ochrony zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny)