Zespól interdyscyplinarny, działa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie.

Zespól Interdyscyplinarny skupia osoby, „których kompetencje są niezbędne do osiągnięcia optymalnej oceny. Skuteczny zespól łączy zestawy umiejętności, których samodzielnie nie posiada żaden z członków takiego zespołu. Praca w zespole interdyscyplinarnym wymaga pełnego zaangażowania jego członków.

Zasady pracy zespołowej odnoszą się zarówno do funkcjonowania wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zespołów interdyscyplinarnych, jak i grup roboczych.