Punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy

Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
32- 440 Sułkowice, ul. Sportowa 51

Poniedziałek 1400 - 1700 pracownik socjalny
Każdy ostatni wtorek miesiąca 1300 - 1500 pomoc specjalistyczna specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Środa 1030 - 1300 psycholog
Czwartek 900 - 1300 pracownik socjalny
Piątek 900 - 1100 prawnik*

* Należy wcześniej umówić się telefonicznie.