Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej -

Termin składania wniosków 1 - 15 września 2022 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 600 zł na osobę miesięcznie. (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500+). 

Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2022 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe (np.: śmierć, pożar), można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45.

Informacji udzielają pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12 272 50 20, 12 272 50 21.

Druk wniosku można również pobrać elektronicznie: 

Wniosek o stypendium

 Załącznik do wniosku