Ostrzegamy przed nową kampanią SMS, która wykorzystuje wizerunek @MRIPS_gov_pl . Celem oszustów są Państwa dane, w tym numer karty płatniczej. Proszą o ich podanie, by odebrać rzekome świadczenie od ZUS. Prosimy o ignorowanie takich wiadomości.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 07.04.2023 r. (WIELKI PIĄTEK) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 12.00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów.

Jednym z podstawowych  warunków jest dochód w rodzinie, który nie może przekraczać kwoty 1200,00 zł netto na osobę.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sułkowicach ul Sportowa 45
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach od 01.04.2023 r. rusza z realizacją Projektu „ODPOWIEDZIALNI RODZICE EDYCJA III”. Rekrutacja rozpocznie się 06.03.2023 r.
Zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi z terenu naszej Gminy do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

Dla rozeznania rynku nr DA.261.4.1.2023 z dnia 13.02.2023 r.

Przedłuża się termin składania ofert cenowych do 27.02.2023 r. do godzi: 15:00  na zakup systemu abonenckiego do opasek monitorujących dla Seniorów w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023".

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Pełna treść zaproszenia (PDF)

Propozycja cenowa (PDF)