Drukuj

Gmina Sułkowice – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
zamierza przystąpić do realizacji 
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

Opis usługi:

W celu rozpoznania potrzeb, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 1000 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym nr tel. 12 272 50 21, 12 272 50 20

powered by social2s