Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów.

Jednym z podstawowych  warunków jest dochód w rodzinie, który nie może przekraczać kwoty 1200,00 zł netto na osobę.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sułkowicach ul Sportowa 45
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00