W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zapraszamy do złożenia oferty.

Oferta cenowa (PDF)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (PDF)