W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,poz. 1605.) zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zaproszenie dożywianie (PDF)

Oferta dożywianie(PDF)