Czas realizacji projektu „Koło seniora” zaplanowano na okres luty-grudzień 2020 roku. Pandemia Covid 19 nie pozwoliła na realizację zajęć w zaplanowanym okresie. Zajęcia prowadzone były tylko w okresie od 22.06.2020 do 15.10.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe na realizację zadania zgodnie z umową zawartą między Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice w wysokości w wysokości 46 285 zł w formie dotacji celowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W związku z zawieszeniem działalności „Koła seniora” wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 25 810,32 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 6 486,55 zł.

Do projektu „Koło seniora” zrekrutowanych zostało 47 seniorów z terenu gminy Sułkowice. Celem głównym projektu był wzrost aktywności wśród seniorów z terenu gminy Sułkowice, natomiast cele szczegółowe projektu to: pogłębienie więzi międzyludzkich oraz nabycie umiejętności organizacji czasu wolnego.

W projekcie realizowane były zajęcia tematyczne zgodnie z wyrażonymi wcześniej przez seniorów potrzebami i zainteresowaniami takie jak:

  • warsztaty kulinarne, które przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności na temat zasad zdrowego żywienia, przygotowywania potraw;
  • warsztaty plastyczne w czasie, których uczestnicy wykonywali ozdoby z papieru i prace z krepiny, zajmowali się malowaniem na płótnie;
  • warsztaty teatralno-wokalno-taneczne, na których uczestnicy przygotowywali spektakl muzyczny, ćwiczyli wymowę, dykcję oraz nabywali umiejętności przekazywania emocji;
  • kurs komputerowy w ramach, którego uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności z obsługi komputera z pakietem MS Office (programy – MS Word, MS Excel, Internet Explorer) i zapoznali się z nowoczesnymi technologiami;
  • warsztaty z prawa w formie panelu dyskusyjnego, w czasie, których uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa oraz podniesienie świadomości prawnej w tej grupie wiekowej, przeciwdziałanie wykluczeniu prawno-społecznemu osób starszych;
  • warsztaty fotograficzne, które dotyczyły obsługi aparatu fotograficznego, estetyki fotografii (kompozycja i światło), fotografii portretowej, podstawy obróbki cyfrowej;
  • warsztaty edukacyjne pod nazwą „Edukacja dietetyczna seniorów” w ramach, którego uczestnicy zapoznali się z błędami żywieniowymi w codziennej diecie, zapotrzebowaniem kalorycznym na makro i mikro składniki odżywcze, kondycji fizycznej i psychicznej seniora, najczęstszymi chorobami oraz dolegliwości dotykające seniorów;
  • dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone zajęcia sportowe - ćwiczenia fitness, aerobik, ćwiczenia rozciągająco-relaksujące, ćwiczenia zmniejszające dolegliwości związane z układem oddechowym i krążeniowym, poprawiające wydolność fizyczną, zwiększające masę mięśniową, zmniejszające zawartość tkanki tłuszczowej.

Projekt „Koło seniora” cieszył się dużym zainteresowaniem, a działania Ośrodka w tym zakresie są odpowiedzią na zadania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz na rosnące zapotrzebowanie seniorów na pomoc w organizacji czasu wolnego.