W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a prawny obowiązek wynika przede wszystkim z:

  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);
  • Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.);
  • Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.);
  • Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.);
  • Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. z 2018r., poz. 554, z późn. zm.);
  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm);
  • Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.);
  • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.).
  • przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ww. ustawy. Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji zadań przez administratora, który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora. W zakresie przewidzianym w przepisach prawa mogą nimi być także organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne.

W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo sprzeciwu przetwarzania danych osobowych wiązać się może ponadto z koniecznością odmowy przyznania świadczenia ze względu na brak możliwości dopełniania wszystkich formalności związanych z obsługą danego świadczenia.

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.